Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego

loga-projektu

 

Witaj na stronie projektu LABORATORIUM SYMULACJI NAGRAŃ TELEWIZYJNYCH I DOKUMENTACJI FILMOWEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO !

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej. Laboratorium (studio telewizyjne) uruchomione zostanie w centralnej, cylindrycznej części istniejącego już budynku.

Projekt funkcjonujący pod oficjalną nazwą „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym” realizowany jest w ramach umowy na dofinansowanie projektów UG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączna powierzchnia przeznaczona do adaptacji wynosi 249,5 m2 i zajmuje część pierwszego i drugiego piętra budynku. Inwestycja oparta jest na przystosowaniu istniejących pomieszczeń do celów związanych z działalnością dydaktyczną dwóch Wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” oraz Wydziału Filologicznego na kierunku „Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej”. Wyposażenie Laboratorium TV stanowić będzie profesjonalny, najnowocześniejszy, dostępny na rynku sprzęt telewizyjny, w tym w kamery reporterskie  pracujące w rozdzielczości 4K. Pracownicy i studenci będą mieli do dyspozycji także studio emisyjne ze scenografią wirtualną i rzeczywistą, nowoczesną reżyserkę, trzy montaże oraz dwa funkcjonalne, wyposażone w profesjonalne komputery i oprogramowanie newsroomy. Możliwości Laboratorium pozwalają nie tylko rejestrować i montować programy telewizyjne, ale także realizować  transmisje „na żywo” do internetu, także z miejsc innych niż studio.

W ramach projektu będą też realizowane działania miękkie ukierunkowane na  podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej obu Wydziałów oraz dostosowanie programów kształcenia do potrzeb gospodarki. Absolwenci wskazanych kierunków posiadać będą kompetencje najlepiej odpowiadające na zapotrzebowanie rynku pracy. Tym samym realizacja projektu pozwoli na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i zapewni wysoką zatrudnialność absolwentów obu kierunków.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowano także partnera – firmę – 2Pi Group sp. z o.o. Realizacja Projektu planowana jest w okresie luty 2017 – październik 2018.

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji Projektu wynosi 5 274 960,00 zł. Uniwersytet Gdański wraz z Partnerem uzyskał dofinansowanie na realizację Projektu poziomie 84,03% (UG 84,02% i Partner 85%) w łącznej kwocie 4 432 466,47 zł. Wkład własny Uczelni wyniesie 842 493,53 zł, zaś wkład własny Partnera Projektu – 2Pi Group sp. z o.o. – 8 550,00 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.