Przetarg, 09.06.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, 21.07.2017r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A120-211-42/17/SK na dostawę, montaż i uruchomienie „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 109-219170,  w dniu 09.06.2017r.

Uzasadnienie

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

_____________________________________________________________________

PRZETARG NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE INWESTYCJI, 09.06.2017r.

Uniwersytet Gdański ogłosił przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie inwestycji pn. „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”. Nr postępowania: A120-211-42/17/SK

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznacza się na dzień: 18 lipca 2017r., godz. 13.00.

Szczegółowe informacje dotyczące toczącego się postępowania dostępne są pod niniejszym linkiem.

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.