Informacja o wyborze wykonawcy, 10.04.2018

W dniu 10 kwietnia 2018r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniej oferty biorąc pod uwagę wskazane w zamówieniu kryteria. Wykonawcą projektu Dostawa, montaż i uruchomienie „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwerytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na  potrzeby kierunków o profilu praktycznym” została firma 4Visions Sp z o.o. Sp. k. z Warszawy.

Szczegóły dotyczące wyboru wykonawcy