Informacja o otwarciu ofert, 2.03.2018

Otwarcie ofert na realizację projektu Dostawa, montaż i uruchomienie „Laboratorium symulacji nagrań teelwizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym odbyło się 2 marca 2018r. o godz. 13.30 w Budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 8 w Gdańsku.

Szczegóły dotyczące złożonych ofert i oferentów